Zeynep Cömert Karataş
Raportör
Orhan Açıkgöz
Başkan
Şefaattin Gönel
Üye
Mehmet Akif Özer
üye
Muhterem Göğüşoğlu
üye