Hatice İrik
Başkan
Cansel Kölgeli
Üye
Kağan Lostuvalı
Üye