Hatice İrik
Başkan
Cansel Kölgeli
Üye
Mert Yaşar
Üye