Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Devamını Oku

TDB Komisyonları

Türk Dişhekimleri Birliği'nin mesleki politikalarının belirlenmesine ve Merkez Yönetim Kurulunun çalışmalarına katkı sağlayan TDB Komisyonlarında

Devamını Oku

Aidat Yapılandırması

09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10 uncu maddesine göre üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan aidat borçlarını ödemelerine yönelik usul ve esasları belirleyen düzenleme ve odalarımızın isterlerse kullanabilecekleri; dişhekimlerine gönderebilecek yazı ile dişhekiminin odaya verebileceği dilekçe örneği ekte gönderilmiştir.

Devamını Oku