Aydın Dişhekimleri Odası 13 Kasım 1986 Tarihinde, Türk Dişhekimleri Birliğinden gelen 1040/86 Sayılı yazı ile, M.Emin Yaşar, Tan Sezel, Cevat Ağan, Ömer Yetkiner ve Hamdi Erol tarafından kurulmuştur.