Mehmet Akif Özer
Başkan
Zeynep Cömert Karataş
Raportör
Prof.Dr.Orhan Açıkgöz
Muhterem Göğüşoğlu
üye
Şefaattin Gönel
Üye