2017 Yılı Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen Aydın Dişhekimleri Odası 2017 Yılı aidatları; Serbest Çalışan ve Kamu Serbest Çalışan Hekimler için: 365,00 TL. Kamuda Çalışan Hekimler için: 180,00 TL. Çalışmayan Hekimler için: 180,00 TL. olarak belirlenmiş olup, 31 Mart 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

~~Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen Aydın Dişhekimleri Odası 2017 Yılı aidatları;
•Serbest Çalışan ve Kamu Serbest Çalışan Hekimler için: 365,00 TL.
•Kamuda Çalışan Hekimler için: 180,00 TL.
•Çalışmayan Hekimler için: 180,00 TL. olarak belirlenmiş olup,

31 Mart 2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde tahsilatın ne şekilde yapılacağına ilişkin genel hukuksal düzenleme Türk Dişhekimleri Birliği’nde ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Yönetim Kurulları, bölgelerinde çalışan ve Odaların üyesi olan bütün dişhekimlerinden yıllık aidatlarını Birlik Genel Kurulu’nun tespit edeceği zaman içinde toplamak ile yükümlüdürler aidatlarını uyarılara rağmen ödemeyen üyeler hakkında, Yönetim Kurulu kararı ile icraya başvururlar ve haklarında disiplin soruşturması açılır. Yönetim Kurulları, aidatları zamanında ödemenin en önemli kanuni görevlerden biri olduğunu, yazılı bildirim ve ilan gibi yollar ile üyelere duyurur.” Dolayısıyla zamanında ödenmeyen üye aidatları ilgili Oda açısından bir alacak niteliği taşıdığından, bu alacağın İcra İflas Kanunu çerçevesinde tahsili mümkündür. Üye aidatlarının zamanında ödenmemesi halinde dişhekimlerinin para cezası ile cezalandırılacağı da Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/(j) maddesinde düzenlenmiştir. Meslek kuruluşu olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz başlıca gelirimiz olan üye aidatlarının düzenli tahsil edilmesine bağlı olduğu da dikkate alınarak, ödenmeyen aidat borcunuzu, oda sekreterimizden bilgi alınarak, aşağıda belirtilen banka hesap numarasına veya oda sekreterimize 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesini rica ederiz.
 Aydın İş Bankası Bulvar ŞubesiHesap No:3002- 408 İban No : TR34 0006 4000 0013 0020 0004 08
 Aydın Denizbank Bulvar ŞubesiHesap No:5640-5869489 351 İban No : TR84 0013 4000 0058 6948 9000 01                                                                                       Teb Bankası Bulvar Şubesi Hesap No: 49302364  İban No: TR56 0003 2000 0000 0049 3023 64

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

3 Ocak 2017 Salı tarihinde ve 10:32:38 saatinde yayınlandı. - 1802 kez okundu.