YENİ MALİ YILDA DİŞHEKİMLERİNİ İLGİLENDİREN YENİ DÜZENLEMELER

Yeni mali yıldan geçerli olmak üzere muayenesi olan ve serbest çalışan dişhekimleri ile ilgili önemli yeni düzenlemeler yapılmıştır.

~~17.12.2017 tarihli Resmi Gazetede Gelir İdaresi Başkanlığının  485, 486 ve 487 sayılı Tebliğleri yayımlanmış olup, Tebliğler muayenehanesi olan ve  serbest çalışan dişhekimleri ile ilgili yeni düzenlemeler  getirmiştir.

1. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 1 Sıra No Genel Tebliğe Göre,  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin birleştirilmesi şimdilik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yani 01.01.2018 tarihinde başlayacak olan Muhtasar ve SGK bildirgelerinin birleştirilmesi Tebliğe göre 1 Temmuz 2018 yılına ertelendi.
 

2. 485 Sıra No’lu VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ’ nde Vergilendirme sürecinin tebliğ aşamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Elverişli elektronik adresi bulunanlara tebligatlar elektronik ortamda yapılmaya devam edilecektir.

Tebliğe göre yapılan değişiklikler;
•İşi bırakma ve başlama bildirimlerinde, mükelleflerin MERNİS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmıştır.
•Tebliğat adresi  mernis kayıtlarında yer elan yerleşim adreslerine uygun değil ise kapıya pusula yapıştırılması kaldırılmıştır.
•İlan Yoluyla tebligat ancak şahsın adres kayıt sisteminde kayıtlı bir yerleşim yeri adresi bulunmazsa yapılacaktır.
 

3. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 486)
Serbest meslek defterlerinin  E Defter ortamında tutulması 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle zorunlu hale getirildi. Noterden defter tasdik yapılmayacak. Serbest Meslek Erbabları 31 Ocak 2018 sonuna kadar E Defter Başvurusu yapabilecekler.

 Bu düzenlemeyle ilgili Serbest Meslek Sahipleri başvurularını,
MADDE 5 – (1) Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.
 

4. VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 487)
 01.01.2018 tarihinde uygulamaya girecek olan “serbest meslek makbuzu”, “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve  belgelerinin kağıt belge yerine, elektronik ortamda; elektronik belge olarak düzenlenmesi, iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğ ile tekrar düzenlendi. 
•Serbest meslek makbuzları ve irsaliyelerin E ortamında kesilmesi isteğe bağlı hale getirildi ve zorunluluktan çıkarıldı.

 

Meslektaşlarımızın dikkatine sunulur.

Türk Dişhekimleri Birliği

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

19 Aralık 2017 Salı tarihinde ve 14:47:59 saatinde yayınlandı. - 1483 kez okundu.