2018 YILI ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen Aydın Dişhekimleri Odası 2018 Yılı aidatları , Serbest Çalışan & Kamu Serbest Çalışan hekimler için :415,00 TL Kamuda Çalışan hekimler için :205.00 TL Çalışmayan hekimler için :205.00 TL İlk kez çalışmaya başlayan hekimler için aidat : 205.00 TL Kayıt Ücreti :205.00 TL

~~
                                               Sayın Üyemiz
Türk Dişhekimleri Birliği  tarafından belirlenen  Aydın Dişhekimleri Odası     2018 Yılı Üye Aidat ları                                   

 Serbest Çalışan & Kamu Serbest Çalışan hekimler için :415,00 TL
 Kamuda Çalışan hekimler için                                           :205.00 TL
 Çalışmayan hekimler için                                                    :205.00 TL
İlk kez çalışmaya başlayan hekimler için aidat………….: 205.00 TL
Kayıt Ücreti                                                                           :205.00 TL

 Olarak belirlenmiş olup , 31 Mart 2018tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde tahsilatın ne şekilde yapılacağına ilişkin genel hukuksal düzenleme Türk Dişhekimleri Birliği’nde ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Yönetim Kurulları, bölgelerinde çalışan ve Odaların üyesi olan bütün dişhekimlerinden yıllık aidatlarını Birlik Genel Kurulu’nun tespit edeceği zaman içinde toplamak ile yükümlüdürler aidatlarını uyarılara rağmen ödemeyen üyeler hakkında, Yönetim Kurulu   kararı ile icraya başvururlar ve haklarında disiplin soruşturması açılır. Yönetim Kurulları, aidatları zamanında ödemenin en önemli kanuni görevlerden biri olduğunu, yazılı bildirim ve ilan gibi yollar ile üyelere duyurur.” Dolayısıyla zamanında ödenmeyen üye aidatları ilgili Oda açısından bir alacak niteliği taşıdığından, bu alacağın İcra İflas Kanunu çerçevesinde tahsili mümkündür.

 Üye aidatlarının zamanında ödenmemesi  halinde dişhekimlerinin para cezası ile cezalandırılacağı da Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/(j) maddesinde düzenlenmiştir.

 Meslek kuruluşu olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz başlıca gelirimiz olan üye aidatlarının düzenli tahsil edilmesine bağlı olduğu da dikkate alınarak , ödenmeyen  aidat borcunuzu , oda sekreterimizden bilgi alınarak , aşağıda belirtilen banka hesap no suna veya oda sekreterimize 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesini rica ederim.
                                                                                                                                                                                             Saygılarımla,
                                                 


                                                                                                                                                                                           Dişhekimi Şafak Önal
                                                                                                                                                                                         Aydın Dişhekimleri Odası
                                                                                                                                                                                            Genel Sekreteri
 
        


 
Teb Bankası
Hesap No: 49302364
İban No: TR56 0003 2000 0000 0049 3023 64                                                 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

2 Ocak 2018 Salı tarihinde ve 11:18:41 saatinde yayınlandı. - 1661 kez okundu.