Otoklav Kalibrasyonu

Aydın Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak çeşitli kalibrasyon firmalarıyla görüşülmüş en uygun teklifi veren TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin teklifi uygun görülmüştür.

~~Aydın Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu olarak çeşitli kalibrasyon firmalarıyla görüşülmüş en uygun teklifi veren  TMMOB Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi'nin teklifi uygun görülmüştür.
 Yapılan sözleşmeye göre kalibrasyon bedeli; otoklav başına 60 tl+kdv dir. Üyelerimiz ödemelerini firmaya kendileri yapacaktır.
 Bunun dışında aynı firma, İş Güvenliği Yasası kapsamında  kompresör bakım ve kalibrasyonunu 150 TL + KDV  'den  yapabilecektir.

   İsteyen meslektaşlarımızın odamıza kayıt yaptırmaları rica olunur.

      

              

          

 

              AYDIN DİŞ HEKİMLERİ ODASI’NIN ETKİNLİK ALANLARINDAKİ MUAYENEHANELERDE KULLANILAN OTOKLAVLARIN  KALİBRASYONLARI HAKKINDA PROTOKOL


Madde 1. TARAFLAR
Bu protokolde taraflar Diş Hekimleri Odası Aydın Şubesi ile Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi’dir.

Madde 2. TANIMLAR
Bu protokolde geçen;

TMMOB: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Madde 3. TARAFLARIN YASAL ADRESLERİ:
Tarafların adresleri şöyledir:

3.1. Aydın Diş Hekimleri Odası Cumhuriyet Mah. 1953 Sok. No:5 K:1 D:1 Efeler/Aydın
3.2.  Sırakapılar Mah. Saltak Cad. No:83 Merkezefendi/Denizli
3.3. Protokolün taraflarının yasal ikametgahı ve geçerli tebligat adresleri yukarıda 3.1 ve 3.2 maddesinde belirtilen adresleridir. İşbu adreslerde muhkim herhangi bir kişiye yapılan tebligat geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bu protokolde belirtilen adresini değiştiren taraf söz konusu değişikliği noter aracılığı ile karşı tarafa bildirmedikçe bu protokoldeki adrese yapılan tebligatların geçerliliği hususunda herhangi bir def’i veya itirazda bulunmayacaktır. Bu protokolde adreslerini değiştiren taraf söz konusu değişikliği en geç (15) on beş gün içerisinde birbirlerine ihbar etmekle yükümlüdür. Bu yapılmadığı takdirde beyan edilmiş olan adreslere gönderilen tebligatlar yerine ulaşmış sayılır.

Madde 4. PROTOKOLÜN KONUSU
Diş Hekimleri Odası Aydın Şubesi etkinlik alanlarında faaliyet gösteren Muayenehanelerde, ADSM ve Polikliniklerde bulunan otoklav cihazlarının “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik” kapsamında Madde 14, j Bendi’nde ‘Sağlık kuruluşunda bulundurulan cihaz ve malzemelerin sterilizasyonunu ve cihazların bakımını sağlamak ADSM ve Polikliniklerde bulunan Mesul Müdür’lerin sorumluluğu altındadır.’ maddesine istinaden Muayenehanelerde, ADSM ve Polikliniklerde bulunan otoklav cihazlarının kalibrasyonlarının TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından yapılması işidir.

Madde 5. TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI DENİZLİ ŞUBESİ’NİN YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi, Diş Hekimleri Odası Aydın Şubesi üyelerine ait Poliklinik, ADSM ve Muayenehanelerdeki otoklav cihazlarının kalibrasyonunu yapmak ve sonuç belgelerini ister elektronik ortamda, isterse kargo ile adreslerine teslim etmekle yükümlüdür. Başvurusu yapılan otoklav cihazının kalibrasyon işlemi en geç 10 iş günü içerisinde yapılıp, sonuçların ilgili kişi yada kuruluşa ulaştırılması TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi sorumluluğundadır.

Madde 6. DİŞ HEKİMLERİ ODASI AYDIN ŞUBESİ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI
Diş Hekimleri Odası Aydın Şubesi ilgili maddeler ve protokol gereği üyelerine bu hizmeti duyurmakla yükümlü ve sorumludur.

 

Madde 7. KALİBRASYON BEDELİ
Otoklav kalibrasyon hizmetinde uygulanacak ücret 60 TL/cihaz adedi ’dir.
Ücretlere KDV dahil değildir.
Ücret, yıllık olarak tarafların karşılıklı belirleyeceği bir oran dahilin de revize edilir.


Madde 8. KONTROL BEDELİNİN TAHSİL EDİLMESİ
Bu protokolde belirtilen kontrol bedelini TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi kalibrasyon hizmeti alan Muayenehanelerden, ADSM’lerden ve Polikliniklerden tahsil edecektir.

Madde 9. PROTOKOLÜN SÜRESİ, SONA ERMESİ ve FESHİ
Protokol imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve sözleşme süresi tarafların karşılıklı olarak feshi ile son bulur. Fesih işlemi olmadıkça protokol devam eder.

Madde 10. CEZAİ YAPTIRIMLAR
Taraflar sorumluluk maddelerini yerine getirdiği sürece cezai hiçbir işlem uygulanmaz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi sadece başvuruları yapılan cihazlardan sorumludur.

Madde 11. TİCARİ SIR VE GİZLİLİK
Tarafların, protokol kapsamındaki ticari faaliyetler ile ilgili her türlü bilgi ve teknik veriler uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler ile yazışmaların tümü ticari sır ve gizli bilgidir. Taraflar tüm bu bilgi dokümantasyonun ticari sır ve gizli bilgi olduğunu peşinen kabul edip söz konusu ticari sır ve gizli bilgiyi koruyacaklarını, kopyalamayacaklarını ve üçüncü şahıs kurum ve kuruluşların kullanımına vermeyeceklerini çalışanlarına işin doğru şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarıyla açıklayacaklarını ve kendi faaliyeti ile ilgili iş ve faaliyetleri dışında kullanmayacaklarını, kullandırtmayacaklarını her türlü sorumluluğu kendisine ait olmak üzere taahhüt ederler. Ancak kanuni zorunluluk gereği mevzuat ile yetkili kılınan kişi veya kuruluşlar bundan müstesnadır.

Madde 12. DEĞİŞİKLİK
Protokol taraflar arasındaki mutabakatın tamamını oluşturur. Protokolün kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik, yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça bağlayıcı olmaz.

Madde 13. PROTOKOLDEKİ HAK VE YETKİLERİN DEVREDİLMEZLİĞİ
Taraflar Protokol ile aldığı hak ve yetkileri tamamen veya kısmen 3. şahıslara devredemezler.

Madde 14. İHBARLAR VE İHTARLAR
Protokol süresince Taraflar arasında yapılacak tüm ihbarlar ve ihtarlar protokolde taraf adresi olarak belirtilmiş olan adreslerde yazılı olarak yapılacaktır. Faks ve elektronik posta ile yapılmış olan ihbarlar; başka bir yazılı belge ile teyit edilmedikçe geçerli olmayacaktır.

Madde 15. PROTOKOLDE HÜKMÜ OLMAYAN HALLER
İşbu protokolde hüküm olmayan hallerde “Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik“ hükümleri geçerlidir.

Madde 16. YETKİ VE İMZA
Bu protokolden doğabilecek uyuşmazlıklarda DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkisi, taraflarca peşin olarak kabul edilir.
On altı maddeden oluşan bu protokol  04./01./2018  tarihinde imza edilmiş ve birer nüshası TARAFLARCA alınmıştır.

 


              Türk Diş Hekimleri Birliği                                        TMMOB Makina Mühendisleri Odası
             Aydın Diş Hekimleri Odası                                                             Denizli Şubesi

                     Dt. Şafak ÖNAL                                                                   Mehmet SARICA
    Aydın Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri                                    MMO Denizli Şube YK Sekreteri
          

 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

5 Ocak 2018 Cuma tarihinde ve 14:21:45 saatinde yayınlandı. - 1535 kez okundu.