E-REÇETE BİLGİLENDİRME

Değerli Meslektaşlarım; Sağlık Bakanlığı, 15.05.2018 tarihli yazısı ile tedricen genişlettiği renkli reçete sistemini tüm ilaçlar için uygulayacağını bildirmiş ve özel çalışan dişhekimlerini de kapsayacak şekilde e-reçete uyulamasını 15.06.2018 tarihi itibariyle zorunlu kılmıştı.

~Değerli Meslektaşlarım;

Sağlık Bakanlığı, 15.05.2018 tarihli yazısı ile tedricen genişlettiği renkli reçete sistemini tüm ilaçlar için uygulayacağını bildirmiş ve özel çalışan dişhekimlerini de kapsayacak şekilde e-reçete uyulamasını 15.06.2018 tarihi itibariyle zorunlu kılmıştı.

Aydın Dişhekimleri Odası olarak bu konuda yetkili firmalardan teklif alma aşamasındayken TDB'nin de girişimleri sonucu e-reçete zorunluluğu kaldırılmıştır.

06.06.2018 tarihli TDB genelgesinde de belirtildiği üzere; Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 01.06.2018 tarihli yazıyla uygulamanın 16 Temmuz 2018 tarihine ertelendiği duyurulmuş; bu duyuruyu internet sayfasında yayınlayan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da ''Sağlık hizmet sunucuları ve entegrasyon firmalarının e-reçeteye geçiş işlemlerinin takvimlendirilmesi amacıyla Bakanlığımızla iletişime geçilmesi gerekmektedir. E-reçeteye geçiş işlemleri zikredilen tarih itibariyle tüm ülke sathında defaten yapılmayacak olup entegrasyon işlemlerini tamamlayan ve müracaatta bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarından başlamak üzere tedricen yapılacaktır.'' açıklamasıyla e -reçete uygulamasının bir anlamda isteğe bağlı tutulacağı ifade edilmiştir.''

Sonuç olarak; İsteyen meslektaşlarımız gerekli teknik donanımı sağlayıp müracaat ederek elektronik reçete uygulamasına dahil olabilecekleri gibi, ileri bir tarihte e-reçete sistemine geçme konusunda mecburiyet doğarsa gerek TDB, gerek oda yönetimimiz, sisteme geçişi en uygun koşullarda sağlamak için yetkili firmalardan teklif alacaktır.

                                                                                                                                                                           Serpil Çakır Kocaevli

                                                                                                                                                                        Aydın Dişhekimleri Odası

                                                                                                                                                                                 Genel Sekreteri

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

7 Haziran 2018 Perşembe tarihinde ve 15:52:12 saatinde yayınlandı. - 1494 kez okundu.