Hasta Bilgilerinin USS de Paylaşılması

İl sağlık Müdürlüğümüz tarafından ( daha önce de zaman zaman gönderildiği gibi) polikliniklerimize bir yazı gönderilerek, hasta bilgilerinin paylaşılması istenmektedir.

~       Değerli Meslektaşlarım;

İl sağlık Müdürlüğümüz tarafından ( daha önce de zaman zaman gönderildiği gibi) polikliniklerimize bir yazı gönderilerek, hasta bilgilerinin paylaşılması istenmektedir.

        Sağlık Bakanlığı’nın hasta bilgilerini merkezi bir sistemde toplama isteğinin değerlendirilmesinde kişisel verilerin korunmasına ilişkin temel yasa niteliğinde olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen genel ilkeler arasındaki “İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma” (m.4/ç) ölçütü dikkate alınmalıdır. Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin Kayıt sistemi başlıklı 24. maddesinin 7. fıkrasındaki “Sağlık kuruluşları, kuruluşta sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin istatistiki verileri belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderir.” hükmü de hasta sırrı niteliğindeki verilerin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılması usulünü 6698 sayılı Yasa’daki temel ilkelere uygun olarak belirlemiştir.
             Sonuç olarak; hasta bilgilerinin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılmasında, ilgili düzenlemenin açık hükmü gözetilerek, istatistiki verilerin belirlenen formata uygun şekilde ve belirli aralıklarla Bakanlığa gönderilmesi gereklidir. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından sağlık kuruluşlarına gönderilen ilgi yazının bu çerçevede değerlendirilmesi ve uygulamanın buna göre yürütülmesi gerekmektedir. 

           Konu ile ilgili TDB yazısı ekte sunulmuştur.


                                                                                                                          Serpil Çakır Kocaevli

                                                                                                           Aydın Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

19 Haziran 2018 Salı tarihinde ve 12:17:52 saatinde yayınlandı. - 1140 kez okundu.