ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ SAĞLIK TESİSİ YETKİNLİK KRİTERLERİ

~Önemli Not:
*   EK-1 de 1.maddesinde belirtilen kalite standartları değerlendirmesi  Poliklinik ve muayenehaneler için geçerli değildir.
2Madde : Uluslararası Sağlık turizmi birimi poliklinikler için en az 1'i  doktor 2 kişiden oluşması gerekmektedir.   Muayenehaneler için 1 Doktor , 1 personelden oluşturularak dilekçe hazırlanması gerekmektedir.
Madde3 :Sağlık tesisinin İnternet sitesi oluşturulması ve sitede Hekimlerin Bilgileri olaması  gerekmektedir
Madde4: İletişim bilgileri mutlaka belirtilmeli
Madde5:Hastaların ödemelerini depozitlerini yatırabilecekleri Euro ve Dolar hesaplarının iban numaralarının bildirilmesi gerekmektedir.
Madde6: Sağlık hizmetleri kapsamında yapılacak tüm işlemlerin yabancı hasta modülü için İl Sağlık Müdürlüğü'nden şifre ve parola alınacaktır.
Yetki Belgesi Başvuru formu doldurulacaktır.

Uluslararası Sağlık Turizmi Sağlık Tesisi Yetkinlik Kriterleri ekte tarafınıza sunulmuştur.

                                                                                                                                    Saygılarımla ,

                                                                                                                                            Dişhekimi Serpil Çakır Kocaevli

                                                                                                                                     Aydın Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri


 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

25 Temmuz 2018 Çarşamba tarihinde ve 15:10:51 saatinde yayınlandı. - 1256 kez okundu.