YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARARI

3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili davada pek çok hükmün iptaline karar verildi.

~Yönetmelik Değişikliği İle İlgili Danıştay Kararı Yayınlandı.

3 Şubat 2015 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiş olan Ağız Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikle ilgili davada pek çok hükmün iptaline karar verildi.

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Daire, 27.10.2015 tarihli Kararıyla bir kısım hükümlerin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş; bu Karara itiraz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yapılan inceleme sonrasında da bir kısım hükümlerin yürütmesi durdurulmuştu.

30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan duruşmadan sonra, Danıştay 15. Daire Gerekçeli Kararını açıkladı.

Büyük ölçüde yürütmenin durdurulması kararına uygun olarak verilmiş olan İptal Kararına göre;

Denetim ekibinde Dişhekimleri Odası tarafından görevlendirilen bir dişhekiminin bulunmaması,
Muayenehanelerdeki denetim sıklığının polikliniklerden daha kısa belirlenmesi,
Poliklinikte tek ortak kaldığında muayenehaneye dönüşmesine olanak sağlanmayıp kapatılması,
Sağlık kuruluşlarının şube açmasına olanak verilirken muayenehanelerin de bu kapsamda düzenlenmesi,
Muayenehane zemin katta bile olsa apartmanın asansörlü olmasının şart koşulması,
Muayene odalarının mutlaka günışığı ile aydınlatılmasının zorunlu olması,
Muayenehane açılışında istenen krokinin yetkili mimar tarafından çizilmesinin istenmesi,
Sağlık kuruluşlarının bulunduğu yerin adres bilgisi değiştiğinde ruhsat yenilenmesi maliyetinin dişhekimine yüklenmesi,
Sahip olmadığı uzmanlık varmış gibi davranan dişhekimine daha ağır idari ceza verilirken sahte dişhekimine verilecek idari cezanın çok daha hafif belirlenmiş olması,
Poliklinikler için zorunlu olmayan sterilizasyon ünitesine ilişkin olarak hizmet alım sözleşmesi istenmesi,
hukuka aykırı bulunarak iptal edilmiştir. Bunlar dışında kalan iptal istemlerimiz kabul edilmemiştir. Bu hükümlerin de iptali istemiyle Karar tarafımızdan temyiz edilecektir.

 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

8 Ağustos 2018 Çarşamba tarihinde ve 14:39:58 saatinde yayınlandı. - 1047 kez okundu.