2019 Yılı Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen 2019 Yılı Üye Aidatları

~  Sayın Üyemiz
Türk Dişhekimleri Birliği  tarafından belirlenen  Aydın Dişhekimleri Odası     2019 Yılı Üye Aidat ları                                  

 Serbest Çalışan  hekimler için                                           :450.00 TL
 Kamuda Çalışan hekimler için                                           :225.00 TL
 Çalışmayan hekimler için                                                   :225.00 TL
İlk kez çalışmaya başlayan hekimler için aidat                   : 225.00 TL
Kayıt Ücreti                                                                          :225.00 TL

 Olarak belirlenmiş olup , 31 Mart 2019   tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 

Aidatların zamanında ödenmemesi halinde tahsilatın ne şekilde yapılacağına ilişkin genel hukuksal düzenleme Türk Dişhekimleri Birliği’nde ve Dişhekimleri Odalarında Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 8. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; “Yönetim Kurulları, bölgelerinde çalışan ve Odaların üyesi olan bütün dişhekimlerinden yıllık aidatlarını Birlik Genel Kurulu’nun tespit edeceği zaman içinde toplamak ile yükümlüdürler aidatlarını uyarılara rağmen ödemeyen üyeler hakkında, Yönetim Kurulu   kararı ile icraya başvururlar ve haklarında disiplin soruşturması açılır. Yönetim Kurulları, aidatları zamanında ödemenin en önemli kanuni görevlerden biri olduğunu, yazılı bildirim ve ilan gibi yollar ile üyelere duyurur.” Dolayısıyla zamanında ödenmeyen üye aidatları ilgili Oda açısından bir alacak niteliği taşıdığından, bu alacağın İcra İflas Kanunu çerçevesinde tahsili mümkündür.

 Üye aidatlarının zamanında ödenmemesi  halinde dişhekimlerinin para cezası ile cezalandırılacağı da Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/(j) maddesinde düzenlenmiştir.

 Meslek kuruluşu olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz başlıca gelirimiz olan üye aidatlarının düzenli tahsil edilmesine bağlı olduğu da dikkate alınarak , ödenmeyen  aidat borcunuzu , oda sekreterimizden bilgi alınarak , aşağıda belirtilen banka hesap no suna veya oda sekreterimize 15 (on beş) gün içerisinde ödenmesini rica ederim.  Saygılarımla,              


    Dişhekimi Serpil Çakır Kocaevli
     Aydın Dişhekimleri Odası
        Genel Sekreteri
 
       


 
Teb Bankası
Hesap No: 49302364
İban No: TR56 0003 2000 0000 0049 3023 64                                       

  

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

2 Ocak 2019 Çarşamba tarihinde ve 10:56:40 saatinde yayınlandı. - 1060 kez okundu.