ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ GİRİŞLERİ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülen Ürün Takip Sistemi kapsamında, sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazların envanteri oluşturulmaya çalışılmaktadır

~~         Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yürütülen Ürün Takip Sistemi kapsamında, sağlık kuruluşlarında bulunan tıbbi cihazların envanteri oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda sağlık kuruluşlarında kullanılmakta olan demirbaş niteliğindeki cihazların sisteme kayıtlarının 31.10.2019 tarihine kadar yapılması gerektiği il sağlık müdürlükleri tarafından Odalarımıza çeşitli yazılarla bildirilmiştir.
   Yapılan değerlendirmede, Ürün Takip Sistemine kaydı zorunlu tıbbi cihazların Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ve eklerinde sağlık kuruluşu türlerine göre bulundurulması zorunlu tıbbi cihazlarla sınırlı olması gerektiği; anılan zorunluluk kapsamında olmamakla birlikte sağlık kuruluşlarında bulunan ve demirbaş listesine kaydedilmiş diğer cihazların ise sisteme kaydının ilgili sağlık kuruluşunun isteğine bağlı olarak yapılması gerektiği sonucuna varılmıştır.
        Ayrıca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden yapılacak başvurularda e-devlet şifresi ve Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) numaralarına ihtiyaç duyulmaktadır. ÇKYS numaraları İl Sağlık Müdürlüklerinden  edinilebileceği gibi; yayınladığımız dilekçeyi doldurup ilçe Oda temsilciliklerimize ya da Oda binamıza ulaştırılması halinde İl sağlık müdürlüğünden topluca teminini de sağlayabiliriz.
      Poiklinikler, tisim sayfasından ÇKYS numaralarını temin edebilirler. ÇKYS numaralarını Odamız aracılığıyla temin etmek isteyen meslektaşlarımızın dilekçelerini en geç 04.10.2019 tarihine kadar Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.
                                                                            Aydın Dişhekimleri Odası Yönetim Kurulu

 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

26 Eylül 2019 Perşembe tarihinde ve 12:44:52 saatinde yayınlandı. - 1247 kez okundu.