2020 Yılı Üye Aidatları

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen 2020 Yılı Üye Aidatları

~~
                                               Sayın Üyemiz
Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen Aydın Dişhekimleri Odası                                       2020 Yılı aidatları ,

 Serbest Çalışan hekimler için                                             :600,00 TL
 Kamuda Çalışan hekimler için                                           :300.00 TL
 Çalışmayan hekimler için                                                    :300.00 TL
 Olarak belirlenmiş olup , 31 Mart 2020 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
 
            Meslek kuruluşu olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz, başlıca gelirimiz olan üye aidatlarının düzenli tahsil edilmesine bağlıdır.
     Aidatların düzenli ödenmemesi halinde tahsilatın ne şekilde yapılacağına ilişkin genel hukuksal düzenleme Türk Dişhekimleri Birliği'nde ve Dişhekimleri Odaları'nda Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 8. maddesi'nde belirtilmiştir. Buna Göre;''Yönetim Kurulları, bölgelerinde çalışan ve Oda'ların üyesi olan bütün dişhekimlerinden yıllık aidatlarını Birlik Genel Kurulu'nun tespit edeceği zaman içinde toplamak ile yükümlüdürler. Aidatları zamanında ödemenin en önemli kanuni görevlerden biri olduğu, yazılı bildirim ve ilan gibi yollar ile üyelere duyrulur.''
     Dolayısıyla; zamanında ödenmeyen üye aidatları Oda açısından bir alacak niteliği taşıdığından, bu alacağın İcra İflas Kanunu çerçevesinde tahsili mümkündür. Ayrıca Türk Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/j maddesinde de bu durum düzenlenmiştir.
    Bu nedenle; aidatların düzenli ödenmesine azami dikkat gösterilmesini, ödenmeyen aidat borcunuzu (Oda sekreterimizden güncel borç bilgisi alarak) aşağıda belirtilen hesap numarasına veya oda sekreterimize 15(onbeş) gün içerisinde ödenmesini rica ederim.

                                                                                                               Saygılarımla,
                                                 

 


                                                                                                 Dişhekimi Serpil Çakır Kocaevli
                                                                                                    Aydın Dişhekimleri Odası
                                                                                                             Genel Sekreteri
 
        


 
Teb Bankası
Hesap Adı:Aydın Dişhekimleri Odası
Hesap No: 49302364
İban No: TR56 0003 2000 0000 0049 3023 64                                                

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

2 Ocak 2020 Perşembe tarihinde ve 09:11:51 saatinde yayınlandı. - 655 kez okundu.