15 Mart “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting”

15 MART’TA, ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ!

                               

          

Sağlık emek ve meslek örgütleri tarafından sağlık alanında dayanılmaz noktaya gelen şiddetin, antidemokratik uygulamaların, ülkemizde giderek artan kutuplaştırıcı ve çatışmacı anlayışların, sağlık çalışanlarına uygulanan mobbingin ve her türlü güvencesiz çalıştırma yönteminin ve sağlık çalışanlarına reva görülen yoksulluğun kabul edilemez olduğunu dile getirmek üzere 15 Mart 2020 Pazar günü Ankara’da “Sağlıkta Şiddete Karşı Beyaz Miting” yapılmasına karar verildi.

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Eczacıları Birliği (TEB), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Psikologlar Derneği(TPD),  Ankara Veteriner Hekimler Odası, Türkiye Veteriner Hekimler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER), Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), ile Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin (TMRT-Der)  ortaklaşa düzenleyeceği mitingde; sağlık ortamının şiddetten arındırılması için on binlerce sağlıkçı olarak tek bir ses olacağız;

SAĞLIK’TA ŞİDDET SONA ERSİN! SAĞLIK ÇALIŞANLARI KÖLE DEĞİLDİR!     

Biz sağlık çalışanları, emeğimize ve mesleğimize sahip çıkacağımız mücadelemizle sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırarak; görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız!

BİZLER YAŞAMAK VE YAŞATMAK İSTİYORUZ!

Türkiye’nin 81 ilinden, sağlık meslek örgütlerine üye olan/olmayan tüm sağlık çalışanları, genci yaşlısı, atama bekleyeni emeklisi, her branştan tıp, hemşirelik, dişhekimliği, eczacılık, veteriner hekimlik, psikoloji, sosyal hizmetler ve sağlık bilimleri öğrencisi binlerce kişiyle birlikte; 

15 MART’TA, ANKARA’DA BÜYÜK BEYAZ MİTİNG’DE BULUŞUYORUZ!

Türk Dişhekimleri Birliği

Kayıt İçin Oda Sekretirimizin aranması rica olunur.

05070491848

02562135699    Son başvuru tarihi:11 Mart 2020  

 

http://www.tdb.org.tr/userfiles/files/15Mart_Brosur1.pdf

 

https://youtu.be/Da3yJ6pfvZA

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

5 Mart 2020 Perşembe tarihinde ve 10:01:51 saatinde yayınlandı. - 497 kez okundu.