MESLEKTAŞLARIMIZA DUYURU "Koronavirüs"

  

Değerli Meslektaşım,

Her yönüyle küresel bir sorun olan Koronavirüsün meslek alanımızla ilgili etkileri ve etkileşimi ile ilgili sosyal medyada önemli bir bilgi kirliliği yer almaktadır. 

Tüm siyasi iletişim, bilgi ve teknik donanımlarıyla bu  krizi yönetmeye çalışan Sağlık Bakanlığına, başta meslektaşlarımız olmak üzere, Odalarımız ve Birlik olarak,  sağduyu içerisinde destek olmak,  özellikle Bakanlığın açıklamaları dışında yayılmaya çalışılan asılsız bilgilere itibar etmeyerek bilgi kirliliğinin önüne geçme basiretimizi sürdürmeliyiz.

Türk Dişhekimleri Birliği elbetteki  en yetkili sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığının kararlarına uymak zorundadır. Ancak bunu yaparken dişhekimliği meslek icrasının özelliği dolayısıyla hasta ile çok yakın temasla muayene ve tedavi işlemi yürütüldüğü ve buna bağlı çıkabilecek sağlık ve sosyal endikasyonların neler olabileceği Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığımız görüşmede tarafımdan bizzat bilgi verilmiştir. 

Tüm dünya ülkelerinin Sağlık Bakanlıklarının Koronavirüs önlemlerini aşama aşama alarak açıklandığını, aynı uygulamanın ülkemizde de benzer şekilde yapıldığını görmekteyiz. Bakanlığın önümüzdeki en kısa sürede  dişhekimliği hizmetleri ile ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Türk Dişhekimleri Birliğinin bilimsel korunma yöntemleri dışında yasa sorumluluğunu gerektiren bir takım   idari tasarruflara yönelik bir aksiyonu kamuoyuna açıklaması,  meslektaşlarını yönlendirme yetkisi bulunmamaktadır.

Dişhekimleri olarak bizlerin  hasta ve çalışanların korunmasına yönelik hijyen ve dezenfektan  uygulamalar rutinimiz olmakla beraber;  Koronavirüse karşı  aşağıdaki değerlendirmemizi dikkatlerinize sunuyoruz.

Konuya ilişkin bilgiler düzenli olarak güncelleneceğinden web sitemizin takip edilmesini rica ediyoruz.
 

Saygılarımızla
Prof.Dr.Atilla Ataç
Türk Dişhekimleri Birliği
Genel Başkanı


KORONAVİRÜSE KARŞI ALINMASI ÖNERİLEN;
TEDBİR VE UYGULAMALAR


Değerli Meslektaşlarımız;

Bilindiği üzere, dişhekimliği hizmetleri, kullanılan basınçlı sprey ve su, meydana gelen sıçrantılar ve aeroseller sebebiyle kontaminasyonun en yoğun görülebileceği alanlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Aerosoller solunabilir veya sağlık çalışanlarının koruma ekipmanı dışında kalan bölgelerine ve klinikteki yüzeylere temas edebilir. Bu temaslar ile kontaminasyona ikincil olarak oluşan çapraz enfeksiyonlar virüslerin yayılmasında önemli bir yere sahiptir.

Bu riskler sebebi ile hem Centers for Disease Control and Prevention (Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezleri) , hem de uluslararası Dişhekimleri Birlikleri ve Dişhekimliği Fakülteleri bir dizi önlem yayınlamış ve uygulamaktadır. Dişhekimliği öğrencilerinin direkt hasta tedavisi prosedürlerinden geri çekilmesi, acil tedaviler dışındakilerin  ileri tarihlere ertelenmesi gibi öneri ve uygulamalar da yer almaktadır.

Alınması  önerilen tedbir ve uygulamalar şunlardır:

 

 • Öncelikle hastanın değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Hasta muayene edilmeden önce olası enfeksiyonun tespit edilebilmesi amacıyla hastanın son 14 gün içinde yurtdışı seyahati yapıp yapmadığının öğrenilmesi, enfeksiyon belirtilerinin gözlenmesi, buna yönelik anamnez alınması, şüpheli vakaların derhal hastanelere yönlendirilmesi,
   
 • Diş tedavilerini gerçekleştirmeden önce hastanın rutin değerlendirmesinin bir parçası olarak temassız ateş ölçme eklenmesi (Alından temassız ateş ölçer tavsiye edilmektedir),
   
 • Hasta muayenesinden, hastaya bir işlem yapmadan önce,  işlemden sonra, dezenfekte edilmemiş ekipmana dokunduktan sonra, oral mukozaya, hasarlı deri veya yara, kan, vücut sıvısı, salgıya dokunduktan sonra ellerin yıkanması ve kendi gözlerinize, ağzınıza ve burnunuza dokunmamaya daha çok dikkat etmeniz,
   
 • Kullandığınız kişisel koruyucu ekipmanın yapılan işlemlere uygun olduğundan emin olunması (Tek kullanımlık bone, tek kullanımlık cerrahi maske, koruyucu gözlükler, yüz kalkanı ve tek kullanımlık izolasyon giysileri veya ameliyat giysileri ile çalışma giysileri (beyaz önlük) ve tek kullanımlık lateks eldivenler),
   
 • Mümkün olduğunca enfeksiyöz ajanlara olası maruziyeti azaltmak için rubberdam kullanılması,
   
 • Aerosol üreten tüm diş tedavileri için "high volume evacuator (büyük miktarda hava çeken ve dakikada 100 metreküpe kadar hava hacmini kaldırdığı söylenen bir tahliye sistemine takılan bir emme cihazı)" kullanılması,
   
 • Her hastadan sonra kullanılan el aletlerinin otoklav sterilizasyonu,
   
 • Hastaya işlem yapılmadan önce %1 hidrojen peroksit veya % 0.2’lik povidon ile gargara yaptırılması (Koronavirüs oksidasyona karşı savunmasızdır; bu oral mikropların tükürük yükünü azaltacaktır),
   
 • Kapı kolları, sandalyeler ve tuvaletler de dahil olmak üzere kamusal alanların sık sık temizlenip dezenfekte edilmesi,
   
 • Personel koruyucu ekipman kullanımına azami dikkat gösterilmesi (Tek kullanımlık bone, tek kullanımlık cerrahi maske ve çalışma kıyafetleri (beyaz önlük), koruyucu gözlük veya yüz kalkanı ve tek kullanımlık lateks eldiven veya nitril eldiven),
 • Tıbbi atıkların (kullanımdan sonra tek kullanımlık koruyucu ekipmanlar dahil) zamanında teslim edilmesi.

İlgili önlem ve uygulamalara ait bir link aşağıda bulunmaktadır.


https://success.ada.org/en/practice- management/patients/~/media/C770325EBEF943D1A711B56DF63BD6D6.pdf

Bir dünya sorunu olan bu yaygın - yayılmış  virüsün anlaşılabilir ve ardından tedavi edilebilir hale gelmesi için   tavsiye edilen kurallara uyarak sakin bir şekilde ülkemizin sağlık yönetimine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu bağlamda Türk Dişhekimleri Birliği ve diğer sağlık meslek birliklerinin sizlerin sesi olarak Sayın Sağlık Bakanı ile düzenli görüşmelerimizi sürdürdüğümüzü bilmenizi isteriz.


Türk Dişhekimleri Birliği

 

 

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

17 Mart 2020 Salı tarihinde ve 09:10:25 saatinde yayınlandı. - 861 kez okundu.