Oda Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Maske ve Tulum İhtiyacına Yönelik Talebinizin Bildirilmesi

Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta olan kişisel koruyucu ekipmanların (N95-FFP2 maske ve tulum) temini konusunda, uzun bir süredir TDB olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve USHAŞ ile yapılan görüşmelerde kalıcı bir sonuca varılamamıştı. USHAŞ uygulamasında serbest çalışan dişhekimi muayenehanelerinin kaydı konusunda eksik girişler yapıldığı, ağız diş sağlığı merkezleri ve ağız diş sağlığı polikliniklerinin de tek adres olarak girilmesi sonucu sadece tek muayenehane kabul edilerek işlem yapıldığı,

GENELGE                                                                                                                                                             

 GÜNLÜ-ÇOK ACELE

Sayı : 001-1.707                                                                                                                                                                                             Tarih: 11.04.2020

Konu : Oda Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Maske ve Tulum İhtiyacına Yönelik Talebinizin Bildirilmesi

                                                                               DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA

        Covid-19 bulaşma riski yönünden en yüksek risk grubunda yer alan dişhekimleri için hayati önem taşımakta olan kişisel koruyucu ekipmanların (N95-FFP2 maske ve tulum) temini konusunda, uzun bir süredir TDB olarak Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve USHAŞ ile yapılan görüşmelerde kalıcı bir sonuca varılamamıştı. USHAŞ uygulamasında serbest çalışan dişhekimi muayenehanelerinin kaydı konusunda eksik girişler yapıldığı, ağız diş sağlığı merkezleri ve ağız diş sağlığı polikliniklerinin de tek adres olarak girilmesi sonucu sadece tek muayenehane kabul edilerek işlem yapıldığı, bu durum düzeltilmek istenirken bu kez de muayenehanelerin kapsam dışı bırakıldığı, sipariş veren ve ücret yatıran muayenehanelere de ürün tedariki yapılmadığı tespit edilmişti. USHAŞ'ın tek elden ürün satma üzerine kurulu sistemine, dişhekimlerini tanıtmada ve ürün dağıtımındaki sıkıntılar yaşanması konusunun yaptığımız her türlü girişime karşın çözümsüz kalması, özel ADSM, poliklinik ve muayenehanelerde acil tedavi hizmeti vermek isteyen dişhekimlerini bu hizmetlerini yapamaz duruma getirmiştir.

          Bütün bu olumsuzluklar karşısında Meslek Örgütümüzün destek ve önerilerinin de dikkate alınacağı acil çözüm konusunda kısa sürede hayata geçirilecek bir düzenleme yapılarak en yüksek risk grubunda yer alan biz dişhekimleri için hayati öneme haiz kişisel korunma ekipman ihtiyaçlarının acilen giderilmesi hususunda, başta Sağlık Bakanı olmak üzere siyasi partilerin grup başkanvekilleri, dişhekimi milletvekilleri, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve USHAŞ'a birer yazı gönderilmiştir. Yapmış olduğumuz bu girişimlerin sonucu olarak USHAŞ Genel Müdürü 10 Nisan 2020 tarihinde Genel Başkanımızı arayarak meslektaşlarımızın gereksinimi olan N95-FFP2 maske ve tulum sayılarının bildirilmesi halinde bu ekipmanları topluca gönderebileceklerini belirtmiştir. Ayrıca USHAŞ, çoğu kaydın eksik olmasına rağmen USHAŞ internet sitesinden de sipariş programını tekrar açmıştır. ./.. Sayı : 001-1. 707 Türk Dişhekimleri Birliği Tarih : 11.04.2020 Kişisel koruyucu ekipmanların Odalar üzerinden meslektaşlarımıza dağıtımı için USHAŞ'tan tüm Odalarımızın belirteceği talepler doğrultusunda topluca temin edilmesi yönündeki karşılıklı mutabakat nedeniyle; 1. Oda bölgeniz için bedeli üyeniz tarafından ödenecek, N95-FFP2 maske ve tulum adetlerinin 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat;13.00'e kadar TDB'ne bildirilmesi gerekmektedir (Her bir üye için en fazla 10 adet maske ve 2 adet tulum düşünülmelidir.) 2. Ürünler Oda adreslerine USHAŞ tarafından doğrudan gönderileceğinden teslimatta herhangi bir aksilik yaşanmaması için Oda Başkanlarımızın iletişim bilgileri de USHAŞ ile paylaşılmıştır. 3. Ödemeler Odalarımız tarafından doğrudan USHAŞ'a yapılacağından Odanız fatura bilgilerinin de yine 13 Nisan 2020 Pazartesi günü saat;13.00'e kadar Birliğimize iletilmesi gerekmektedir. 4. N95-FFP2 maske birim bedeli : 9.5 TL + KDV Tulum birim bedeli: 24 TL +KDV Ekipmanların Oda tarafından hekimlerimize dağıtılmasında yukarıda belirtilen fiyatlar geçerli olacaktır. Üyelere kargo yapılması durumunda kargo ücreti ilave edilebilecektir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.                                                                                                                                       Saygılarımla,

                                                                                                                                                                   Gülay Özdoğan

                                                                                                                                               Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

11 Nisan 2020 Cumartesi tarihinde ve 20:37:58 saatinde yayınlandı. - 541 kez okundu.