MBYS ‘Sağlık Verilerinin Paylaşılma Sınırları`

Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Sağlık Müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir.

 

         Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığının talebiyle, Sağlık Müdürlükleri tarafından muayenehane, poliklinik ve merkezlere gönderilen yazılarla 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi’ne (MBYS) entegre olmaları gerektiği bildirilmiştir.  

Söz konusu yazıların temelinde yer alan Sağlık Bakanlığı yazısının hukuka uygun olmadığı, meslektaşlarımızın hastanın açık rızası olmadan bu yazıda belirtilen amaçla sağlık verisi paylaşmasının suç oluşturacağı da vurgulanarak ilgili yazının yeniden değerlendirilmesi tarafımızdan talep edilmiştir.  

Kendilerine gönderilen yazılar nedeniyle meslektaşlarımızın ilgili makama verebilecekleri dilekçe taslağı için tıklayınız... 

Türk Dişhekimleri Birliği

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

2 Eylül 2020 Çarşamba tarihinde ve 08:47:59 saatinde yayınlandı. - 400 kez okundu.