TDB TABELA STANDARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

8-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine;

                                                                                     DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞI’NA,

           28-29 Şubat 2020 Tarihlerinde Kayseri’de gerçekleştirilen Oda Başkan ve Genel Sekreterlerinin katıldığı Türk Dişhekimleri Birliği Başkanlar Konseyinde varılan mutabakat üzerine; Türk Dişhekimleri Birliği Tabela Standartlarının “Muayenehaneler İçin” bölümünün 10.maddesinden sonra gelmek üzere yeni bir madde eklenerek bundan sonra gelen maddelerin numaralarının değiştirilmesine, “Poliklinik ve Merkezler İçin” bölümünün 4.maddesinde değişiklik yapılmasına Merkez Yönetim Kurulumuzun 31.08.2020/01.09.2020 Tarihli toplantısında karar verilmiştir.

    Yapılan bu değişiklikle Muayenehanelerin 20 Ekim 2020 tarihinden itibaren, mavi zemin üzerinde ortasında diş resmi bulunan beyaz ışığı geçirgen ışıklı tabela ve Ağız Diş Sağlığı Poliklinik ve Merkez tabelalarında "dent ve dental" kelimelerinin kullanımına imkan sağlanmıştır. TDB Tabela Standartlarının en son düzenlenmiş hali ekte gönderilmiştir.

Saygılarımla,

Gülay Özdoğan

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Sekreteri

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

5 Eylül 2020 Cumartesi tarihinde ve 09:10:25 saatinde yayınlandı. - 462 kez okundu.