Aidat Yapılandırması

09/06/2021 tarih ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”un 10 uncu maddesine göre üyelerimizin Dişhekimleri Odalarına olan aidat borçlarını ödemelerine yönelik usul ve esasları belirleyen düzenleme ve odalarımızın isterlerse kullanabilecekleri; dişhekimlerine gönderebilecek yazı ile dişhekiminin odaya verebileceği dilekçe örneği ekte gönderilmiştir.

       ……….DİŞHEKİMLERİ ODASI BAŞKANLIĞINA 09/06/2021 tarihli ve 31506 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 10 uncu maddesinden yararlanarak, aidat borçlarımı, peşin olarak / ilk taksiti en geç 30.09.2021 tarihinde başlamak üzere altı eşit taksitte ödemek istiyorum. Gerekli işlemin yapılmasını talep ederim.

Saygılarımla…/06/2021

Dişhekimi ……………………..

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

10 Haziran 2021 Perşembe tarihinde ve 13:50:03 saatinde yayınlandı. - 121 kez okundu.