2022 YILI ÜYE AİDATLARI Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen 2022 Yılı Üye Aidatları

Sayın Üyemiz Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen Aydın Dişhekimleri Odası 2022 Yılı aidatları , Serbest Çalışan hekimler için :900,00 TL Kamuda Çalışan hekimler için :450.00 TL Çalışmayan hekimler için :450.00 TL Olarak belirlenmiş olup , 31 Mart 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

2022 YILI ÜYE AİDATLARI

Türk Dişhekimleri Birliği tarafından belirlenen 2022 Yılı Üye Aidatları

 

 

                                                                            Sayın Üyemiz

Türk Dişhekimleri Birliği  tarafından belirlenen  Aydın Dişhekimleri Odası                                       2022 Yılı aidatları ,

 

 Serbest Çalışan hekimler için                                             :900,00 TL

 Kamuda Çalışan hekimler için                                           :450.00 TL

 Çalışmayan hekimler için                                                    :450.00 TL

 Olarak belirlenmiş olup , 31 Mart 2022 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

 

 

            Meslek kuruluşu olarak faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmemiz, başlıca gelirimiz olan üye aidatlarının düzenli tahsil edilmesine bağlıdır.

 

            Aidatların düzenli ödenmemesi halinde tahsilatın ne şekilde yapılacağına ilişkin genel hukuksal düzenleme Türk Dişhekimleri Birliği'nde ve Dişhekimleri Odaları'nda Hizmetlerin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 8. maddesi'nde belirtilmiştir. Buna Göre;''Yönetim Kurulları, bölgelerinde çalışan ve Oda'ların üyesi olan bütün dişhekimlerinden yıllık aidatlarını Birlik Genel Kurulu'nun tespit edeceği zaman içinde toplamak ile yükümlüdürler. Aidatları zamanında ödemenin en önemli kanuni görevlerden biri olduğu, yazılı bildirim ve ilan gibi yollar ile üyelere duyrulur.''

 

            Dolayısıyla; zamanında ödenmeyen üye aidatları  Oda açısından bir alacak niteliği taşıdığından, bu alacağın İcra İflas Kanunu çerçevesinde tahsili mümkündür. Ayrıca Türk Dişhekimleri Odalarının Disiplin Yönetmeliğinin 8/j maddesinde de bu durum düzenlenmiştir.

 

            Bu nedenle; aidatların düzenli ödenmesine azami dikkat gösterilmesini, ödenmeyen aidat borcunuzu (Oda sekreterimizden güncel borç bilgisi alarak) aşağıda belirtilen hesap numarasına veya oda sekreterimize 15(onbeş) gün içerisinde ödenmesini rica ederim.

 

 

                                                                                                                    Saygılarımla,

 

 

 

                                                                                               

                                                                                                  Dişhekimi Serpil Çakır Kocaevli

                                                                                                         Aydın Dişhekimleri Odası

                                                                                                                 Genel Sekreteri

                                                                                                

Bu duyuru için Ek dosyayı İndir

3 Ocak 2022 Pazartesi tarihinde ve 10:31:37 saatinde yayınlandı. - 193 kez okundu.