TEŞHİS VE TEDAVİ PLANLAMASI

2016 Yılı Rehber Tarifesi (Bu tarife 01.01.2016 tarihinden itibaren geçerlidir.)

No Tedavi Adı KDV Hariç KDV Dahil (%8)
1-1 Dişhekimi Muayenesi 46,30 50,00
1-2 Uzman Dişhekimi Muayenesi 55,56 60,00
1-3 Diş Röntgen Filmi (Periapikal) 27,78 30,00
1-4 Okluzal Film 27,78 30,00
1-5 Bite - Wing Radyografi 27,78 30,00
1-6 Exstra Oral Röntgen Filmi 27,78 30,00
1-7 Panaromik Film 64,81 70,00
1-8 Lateral Sefalometrik Film 64,81 70,00
1-9 Antero-Posterior Sefalometrik Film 64,81 70,00
1-10 El Bilek Filmi 64,81 70,00
1-11 T.M.E. Filmi ve Tetkiki 101,85 110,00
1-12 Siyalografi 138,89 150,00
1-13 Oral Hijyen Eğitimi 37,04 40,00
1-14 Vitalite Kontrolu 9,26 10,00
1-15 Lokal Anestezi (Enjeksiyon - İnfiltratif) 9,26 10,00
1-16 Lokal Anestezi (Rejyonal) 9,26 10,00
1-17 Dijital Radyografi 27,78 30,00
1-18 Konsültasyon 27,78 30,00
1-19 Uzman Diş Hekimi Konsültasyonu 27,78 30,00
1-20 Bilgisayarlı Tomografi (Tek Çene) 185,19 200,00
1-21 Bilgisayarlı Eklem Tomografisi (Çift Taraflı) 277,78 300,00
1-22 Bilgisayarlı Büyük TME Fonksiyon Testi 555,56 600,00
1-23 Bilgisayarlı Kas Tonus Analizi 370,37 400,00
1-24 Bilinçli Sedasyon 55,56 60,00
1-25 Teşhis ve Tedavi Planlaması 74,07 80,00
1-26 Kontrol Hekim Muayenesi 46,30 50,00
1-27 Tükürük Akış Hızı ve Tamponlama Kapasitesi Tayini 64,81 70,00
1-28 Tükürükte Mikrobiyolojik Analiz 157,41 170,00

GENEL NOT :

1- Dişhekimi çalışma saatleri; 09.00-13.00-14.00-19.00'dur. 13.00-14.00 öğle tatilidir.

2- Hastanın bulunduğu yerde (işyeri, konut, hastane v.b.) yapılan tüm uygulamalarda ücretler %50 oranında artırılır.

3- Çalışma saatleri dışındaki diş çekimi, kanal tedavisi, apse drenajı, düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (tek sabit üye için), tamir (akrilik protezler, kırık veya çatlak), kanama müdahalesi, çene kırığı, amputasyon, reimplantasyon uygulamalarında ücretler %50 oranında artırılır.